Khởi nghiệp bắt đầu từ ý tưởng, khát vọng làm giàu, lập thân, lập nghiệp và cống hiến. Ngày nay, các bạn trẻ đã nghĩ khác và làm khác với những ý tưởng đột phá, đầy sáng tạo. Thành phố Đà Nẵng – Việt Nam, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua hội tụ đầy đủ những điều kiện và cơ hội thuận lợi để chắp cánh cho các ý tưởng sáng tạo thăng hoa, tỏa sáng.

Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chính là nơi ươm mầm để các ý tưởng sáng tạo vươn cao thành các công ty khởi nghiệp.

Hội đồng đóng vai trò quan trọng như một la bàn định hướng, mang trong mình tầm nhìn chiến lược: kết nối phát triển hệ sinh thái sáng tạo, đưa Đà Nẵng thực sự trở thành THÀNH PHỐ KHỞI NGHIỆP của Việt Nam – “thành phố mà mọi doanh nghiệp đều tìm thấy cơ hội, động lực để phát triển, đồng thời cũng là nơi nhiều ý tưởng kinh doanh được ươm tạo, nảy mầm phát triển thành những dự án kinh doanh thành công, khởi sự doanh nghiệp thành đạt” – Ông Võ Duy Khương-Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Thành phố Đà Nẵng khẳng định.

24/05/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn