Thiết bị đếm xe tự động BK-ACVS được nhóm BK-ITEC thiết kế, chế tạo nhằm tăng hiệu quả và mức độ chính xác trong khâu đếm xe, phục vụ khảo sát, dự báo sự gia tăng lưu lượng xe trong tương lai cũng như hỗ trợ giải quyết các bài toán liên quan trong Quy hoạch giao thông.

Hiện nay, do thành phần giao thông của nước ta quá phức tạp nên việc đếm xe và phân biệt các loại xe gặp nhiều khó khăn, các thiết bị nước ngoài khó áp dụng, các công nghệ phân tích hình ảnh tỏ ra bất lực khi lưu lượng xe quá lớn và thành phần xe quá phức tạp. Nắm được vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm nhiều mô hình và đã chế tạo thành công một hệ thống có thể giúp cho việc đếm xe được tự động hóa, tăng độ chính xác và giảm bớt chi phí so với phương pháp truyền thống. Sản phầm là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm với các thuật toán giúp phân tích được các thành phần xe dựa vào kết quả thu về của các sensor.
Trong tương lai không xa, nếu ứng dụng thêm công nghệ đám mây phục vụ hệ thống này thì sẽ mang lại gia trị kinh tế cao, góp phần dự báo chính xác lưu lượng xe, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong quy hoạch giao thông.
02/03/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn