Dự án sản xuất kinh doanh nấm khổng lồ Milky, nấm dược liệu, với quy trình sản xuất nấm Công Nghệ vi sinh. Đã có 1 ha đất làm nền tảng xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất đóng gói. Hiện tại đã gia công xong khung nhà nấm để lắp ráp

Nhóm sáng lập viên có kinh nghiệm trong kinh doanh, đam mê về nông nghiệp công nghệ, có một giảng viên nghiên cứu tại Đại học Cần Thơ và từng có một thời gian tham quan học tập mô hình trồng nấm ở Thái Lan  

10/02/2017
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn