Sản phẩm kính thông minh giúp cho người khiếm thị thuận tiện hơn trong việc di chuyển, giải trí hay hỗ trợ để người khiếm thị sinh hoạt hàng ngày. Đối tượng khách hàng là những trung tâm từ thiện, trung tâm hỗ trợ cho người khiếm thị, những tổ chức dành cho người khiếm thị và cá nhân là người khếm thị

Sáng lập viên là những sinh viên tài năng trẻ tuổi của trường Đại Duy tân, đam mê sáng tạo công nghệ và khởi sự kinh doanh, đã đạt được nhiều giải thưởng về sáng chế công nghệ từ các cuộc thi của Texas Intrusment, TIC Challenge,..

10/02/2017
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn