Xây dựng trang trại bền vững theo mô hình Aquaponics: Kết hợp giữa trồng rau và nuôi cá. Cung cấp và chuyển giao công nghệ trồng rau sạch nuôi cá tự động, Cung cấp hạt mầm, cá giống, Cung cấp các dịch vụ về rau sạch. Đối tượng khách là các cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch, khách sạn nhà hàng cao cấp, các hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm rau sạch

Sáng lập viên của dự án tốt nghiệp thạc sỹ Công nghệ Môi trường và hiện nay công ty có 7 nhân viên

10/02/2017
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn