1. CLB Khởi nghiệp Bách Khoa- Đại học Bách khoa Đà Nẵng

2. CLB Khởi nghiệp ĐH Duy Tân - Đại học Duy Tân

3. CLB Khởi nghiệp kinh tế - Đại học Kinh tế

4. CLB Khởi nghiệp Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

5. CLB Khởi nghiệp Cao đẳng Lương thực thực phẩm

6. CLB Khởi nghiệp SYB - Trường CĐ Thương Mại Đà Nẵng

7. Fablab Đà Nẵng

8. Vườn ươm Trường cao đẳng CNTT - Đại học Đà Nẵng

 
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn