1. CLB Khởi nghiệp Bách Khoa- Đại học Bách khoa Đà Nẵng

2. CLB Khởi nghiệp ĐH Duy Tân - Đại học Duy Tân

3. CLB Khởi nghiệp kinh tế - Đại học Kinh tế

4. CLB Khởi nghiệp Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

5. CLB Khởi nghiệp Cao đẳng Lương thực thực phẩm

6. CLB Khởi nghiệp SYB - Trường CĐ Thương Mại Đà Nẵng

7. Fablab Đà Nẵng

8. Vườn ươm Trường cao đẳng CNTT - Đại học Đà Nẵng

24/05/2016
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn