1.  Ông Võ Duy Khương - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Huỳnh Huy Hòa - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

3. Ông Thái Bá Cảnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phó Chủ tịch Hội đồng

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch Hội đồng

5. Ông Trần Vũ Nguyên – Phó Giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng: Ủy viên thường trực;

6. Ông Huỳnh Văn Ngộ – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

7. Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố;

8. Ông Nguyễn Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

9. Ông Phạm Cư – Phó Giám đốc Sở Tài chính;

10. Ông Nguyễn Quang Thanh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Ông Nguyễn Phú Thái – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng;

12. Ông Dương Mộng Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo Việt – Anh

13. Ông Phan Hải – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố;

14. Ông Nguyễn Hữu Phú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân;

15. Ông Lê Minh Phúc – Giám đốc Vinacapital Đà Nẵng;

16. Ông Lê Trường Kỹ – Giám đốc Công ty Cổ phần DINCO;

17. Ông Phạm Thanh Trà – Chánh Văn phòng Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.

 

 

29/06/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn