Chiều ngày 14/8/2018 Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình khởi nghiệp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

          Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Thường trực Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố phối hợp với thành viên Hội đồng và các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đã triển khai chương trình khởi nghiệp năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được một số kết quả như:  thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; Truyền thông quảng bá hình ảnh “Thành phố Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo; Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế thành phố Đà Nẵng – SURF 2018; hỗ trợ, kết nối các câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ban hành và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mục tiêu hướng đến phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp; ngoài ra còn có các hoạt động về hỗ trợ đào tạo, tư vấn và mở rộng liên kết, hợp tác với các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp để học tập trao đổi kinh nghiệm phát triển khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo.

(Ông) Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Tại Hội Nghị trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 12 tổ chức và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp năm 2016-2017

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 12 tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp năm 2016-2017

Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp năm 2016-2017

       Hội đồng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể: đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo trên đại bàn thành phố, tăng cường các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo, tư vấn về khởi nghiệp và tăng cường mở rộng liên kết , hợp tác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

                                                                                            Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

23/08/2018
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn