Ra mắt ngày 14/1/2016, Vườn ươm Doanh nghiệp ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng khởi nghiệp của thành phố, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
Mô hình hoạt động dưới hình thức là Công ty TNHH 02 thành viên trở lên với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng. Vườn ươm Doanh nghiệp có chức năng là hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sản phẩm cạnh tranh cao; hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng; đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên…
Thông tin liên hệ:
Giám đốc điều hành: Ông Trần Vũ Nguyên.
Địa chỉ: Không gian làm việc chung DNC, Số 31 Trần Phú, TP Đà Nẵng.
SĐT: 0236.3539944
Email: info@dnes.vn

 

07/03/2016
 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn