PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Kèm theo Quyết định số: 1219/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng)
TT
Nội dung
Hoạt động
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian
I
Xây dựng văn hóa khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
1
Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên
- Hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,… hình thành và phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng,…
Hằng năm
- Khuyến khích đưa các chương trình giảng dạy khởi nghiệp (chương trình bắt buộc và tự chọn) vào các trường đại học, cao đẳng (đối với tất cả các chuyên ngành)
Đại học Đà Nẵng;
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các trường đại học, cao đẳng,…
Hằng năm
- Hỗ trợ đưa kết quả, công trình nghiên cứu của các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp,… vào ứng dụng thực tiễn, thương mại hóa sản phẩm
Sở Khoa học và Công nghệ; Thành đoàn Đà Nẵng
Các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS
Hằng năm
- Hỗ trợ triển khai và đẩy mạnh hoạt động ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng
 
Đại học Đà Nẵng;
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các trường đại học, cao đẳng; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
2
Truyền thông quảng bá hình ảnh “Thành phố Đà Nẵng - điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo”
- Đề xuất thực hiện chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố khởi nghiệp” trong giai đoạn 2018 - 2020
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các sở, ngành liên quan
 
- Tổ chức hoạt động quảng bá khởi nghiệp thành phố nhân dịp các sự kiện lớn trong nước và quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng, đặc biệt Hội nghị APEC 2017
Sở Ngoại vụ, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Vườn ươm doanh nghiệp
Các sở, ngành liên quan.
2017-2020
- Quảng bá khởi nghiệp của thành phố; sử dụng hiệu quả các kênh thông tin  trong truyền thông quảng bá về thành phố khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
Sở Thông tin và Truyền thông, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Cổng thông tin điện tử, Trung tâm Thông tin dịch vụ công, DRT, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, báo đài Trung ương tại Đà Nẵng, các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Tổ chức 1-2 sự kiện/năm chia sẻ các kinh nghiệm, bài học về khởi nghiệp thành công; vinh danh sự đóng góp của doanh nhân, cá nhân và tổ chức có thành tích xuất sắc phát triển khởi nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Đẩy mạnh truyền thông đến cộng đồng khởi nghiệp, các doanh nghiệp về các chính sách, quy định về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ của Chính phủ và thành phố
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông
Các sở, ngành liên quan; các hội/hiệp hội
Hằng năm
3
Xây dựng, phát triển Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố, kết nối với các kênh thông tin quốc gia, quốc tế
- Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.
Sở Thông tin
và Truyền thông
Cổng Thông tin điện tử; các sở, ngành liên quan
2017
- Hình thành các diễn đàn về truyền thông, giáo dục và hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố.
Sở Khoa học
và Công nghệ
Cổng Thông tin điện tử; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
II
Cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
1
Ban hành các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển
- Rà soát, xây dựng các bộ hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa.
Sở Khoa học
và Công nghệ
Các sở, ngành
liên quan
2017
- Định vị, kết nối nguồn lực nghiên cứu và phát triển trên địa bàn thành phố; nghiên cứu và đề xuất cơ chế chia sẻ và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực.
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Các sở, ngành
liên quan
2017
- Thành lập và duy trì các không gian trực tuyến và trực tiếp (diễn đàn) làm nơi trao đổi, chia sẻ tri thức và kết nối nhu cầu giải quyết các vấn đề cụ thể và các đề xuất, giải pháp phù hợp.
Sở Khoa học và Công nghệ, Cổng Thông tin điện tử thành phố
Các sở, ngành
liên quan
2017
- Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức, doanh nghiệp hình thành các không gian sáng chế cho cộng đồng.
Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Các trường Đại học, Cao đẳng
Hằng năm
2
Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
- Khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa về các thủ tục hành chính liên quan.
Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Rà soát, đánh giá và hoàn thiện các thủ tục hành chính trong phạm vi quyền hạn của thành phố.
Sở Nội vụ
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
- Rà soát các chính sách hỗ trợ, điều chỉnh các điều kiện được hưởng chính sách, cơ chế hỗ trợ cụ thể, rõ ràng và phù hợp hơn cho khởi nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực được thành phố ưu tiên phát triển.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển
Các sở, ngành
liên quan
2017- 2020
- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các chương trình, quỹ hỗ trợ của các Bộ, ngành cấp trung ương, thành phố và doanh nghiệp
Sở Khoa học và Công nghệ
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
3
Phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò của HĐĐPMLKN; Hình thành các hội, hiệp hội liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; Tăng cường liên kết, phối hợp hoạt động của các vườn ươm trên địa bàn thành phố
- Phát huy vai trò tham mưu và cầu nối của Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp giữa chính quyền thành phố với các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng hiệu quả.
- Xây dựng và củng cố văn phòng HĐĐPMLKN.
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Hội/Hiệp hội doanh nghiệp
Hằng năm
- Phát huy vai trò cầu nối của các hội/hiệp hội doanh nghiệp;
- Thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của các hội/hiệp hội khi xây dựng các chủ trương chính sách của thành phố về khởi nghiệp.
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp; các hội/hiệp hội doanh nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
- Đưa các nội dung liên quan đến khởi nghiệp vào các Hội nghị đối thoại giữa chính quyền và hội/ hiệp hội, doanh nghiệp hằng năm
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội, các hội/hiệp hội doanh nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
4
Thành lập, thu hút, đa dạng hóa hoạt động của các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư
- Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng có sự tài trợ từ thành phố
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Quỹ Đầu tư phát triển
Các sở, ngành
liên quan
2017
- Xây dựng cơ chế hợp tác, thu hút nguồn lực, nguồn đầu tư cộng đồng.
- Khuyến khích nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập các Quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm; thu hút các Quỹ đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đến đầu tư ở Đà Nẵng
Ban Xúc tiến và hỗ trợ Đầu tư, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Nghiên cứu hình thành Quỹ hỗ trợ sáng tạo ưu tiên cấp vốn hoặc cho vay đối với các dự án khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ
Sở Khoa học
và Công nghệ
Các sở, ngành
liên quan
2017-2018
- Xây dựng mạng lưới và cơ sở dữ liệu các nhà đầu tư kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố
Ban Xúc tiến và hỗ trợ Đầu tư, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
2017-2018
III
Phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động khởi nghiệp
1
Hoàn thiện, đẩy mạnh hoạt động và phát triển các vườn ươm doanh nghiệp đã được hình thành trên địa bàn thành phố
- Củng cố và đẩy mạnh hoạt động các vườn ươm
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Tạo điều kiện thuận lợi cho vườn ươm khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng hoạt động và phát triển
Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp
Các trường Đại học, Cao đẳng
Hằng năm
2
Hình thành và thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo tại các đơn vị sự nghiệp của sở, ban, ngành, các tổ chức có phòng thí nghiệm, doanh nghiệp,
- Nghiên cứu bổ sung chức năng hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị sự nghiệp, phục vụ dịch vụ công
Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Du lịch
Các sở, ngành
liên quan
2017-2018
- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết cho các cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo; trên cơ sở phát huy và sử dụng nguồn lực của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành của thành phố
2017-2018
- Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn ươm doanh nghiệp công nghệ - Khu công nghệ cao
Ban Quản lý
Khu Công nghệ cao
Các sở, ngành
liên quan
2017-2020
3
Hình thành các Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của thành phố, các không gian làm việc chung của khởi nghiệp
- Nghiên cứu quy hoạch một số vị trí mặt bằng tại trung tâm thành phố, vị trí thuận lợi và khu công nghiệp nhằm thu hút hỗ trợ, miễn giảm giá cho thuê đất, văn phòng, nhà xưởng...
Sở Xây dựng, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các sở, ngành
liên quan
2017-2018
- Khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp thành lập, phát triển các vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
IV
Hỗ trợ đào tạo, tư vấn
1
Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo về khởi nghiệp, nâng cao năng lực của đội ngũ đào tạo khởi nghiệp
- Hỗ trợ các chương trình đào tạo cho các dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo theo các chuyên đề
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
Các trường đại học, cao đẳng; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Hỗ trợ đào tạo về khởi nghiệp cho giảng viên, giáo viên đại học - cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông
- Đào tạo nâng cao khả năng tư vấn, đầu tư khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Vườn ươm doanh nghiệp
Các trường đại học, cao đẳng; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Tổ chức đào tạo cho các cán bộ quản lý tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp; các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho cộng đồng nhằm mở rộng đối tượng có khả năng khởi nghiệp
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Vườn ươm doanh nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
2
Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy và không chính quy về khởi nghiệp
- Kết nối các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp thành công
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp,
Sở Ngoại vụ, Vườn ươm doanh nghiệp
Các Vườn ươm doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Khuyến khích các hoạt động giáo dục về đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông
Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các trường
phổ thông
Hằng năm
3
Hỗ trợ, khuyến khích, nâng cao khả năng tư vấn chuyên nghiệp về khởi nghiệp và thị trường khoa học công nghệ
- Xây dựng và phát triển các trung tâm, doanh nghiệp nhằm tư vấn, kết nối cung cầu công nghệ tham gia vào hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo
Sở Khoa học
và Công nghệ
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
V
Mở rộng liên kết và hợp tác về hoạt động khởi nghiệp
1
Phát triển các chương trình liên kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
- Tham gia và mở rộng mạng lưới với các đối tác trong nước và quốc tế, kết nối nhà đầu tư, nhà tư vấn, các vườn ươm, chương trình tăng tốc quốc tế để trao đổi, học tập mô hình hoạt động
Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Sở Ngoại vụ, Vườn ươm doanh nghiệp
Các Vườn ươm doanh nghiệp; các sở, ngành liên quan
Hằng năm
- Kết nối mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng và doanh nghiệp: xây dựng chương trình trao đổi startup và sinh viên với các trung tâm công nghệ khác và giữa các vườn ươm doanh nghiệp
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp, Đại học Đà Nẵng
Các Vườn ươm doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng
Hằng năm
- Thực hiện triển khai mô hình liên kết ba bên giữa chính quyền - trường đại học, cao đẳng - doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Đại học Đà Nẵng, các Hiệp hội doanh nghiệp
Các Vườn ươm doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng; các sở, ngành liên quan
2017-2018
2
Tăng cường xây dựng quan hệ hợp tác với các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp để học tập và trao đổi kinh nghiệm phát triển khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo
- Xây dựng chương trình kết nghĩa thành phố, các chương trình hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về khởi nghiệp
Sở Ngoại vụ, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Tổ chức Hội nghị Khởi nghiệp quốc tế thường niên, thường xuyên tổ chức các phiên đối thoại, hội thảo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm Doanh nghiệp, Sở Ngoại vụ
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Tổ chức các chương trình kết nối nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với các nguồn cung ứng công nghệ có sẵn ở các quốc gia khác, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên của thành phố
Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Sở Ngoại vụ
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
- Xúc tiến, kết nối đầu tư với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để hỗ trợ, đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của thành phố
Ban Xúc tiến và
hỗ trợ đầu tư
 
Các sở, ngành
liên quan
Hằng năm
 
 
27/12/2017
 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn