1. Tầm nhìn đến năm 2030
Đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạocủa khu vực ASEAN. Theo đó, Đà Nẵng sẽ là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.
2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2020
a) Triển khai đầy đủ các chính sách của Chính phủ ban hành về hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp của thành phố.
b) Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.
c) Hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố thương mại hóa được sản phẩm. Trong đó, ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư.
d) Thành lập 08 - 10 vườn ươm doanh nghiệp bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư.
đ) Phấn đấu hầu hết các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề,… có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo; 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, có câu lạc bộ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo.

e) Thành lập và hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng; thu hút được 3 - 5 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

 

Đính kèm:

Quyết định số 1219/QĐ-UBND

21/12/2017
 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn