DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐPML KHỞI NGHIỆP

1) Chủ tịch Hội đồng: Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
2) Cố vấn Hội đồng: Ông Võ Duy Khương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.
3) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Huỳnh Huy Hòa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng.
4) Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Ông Thái Bá Cảnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau đây làm thành viên:
- Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.
- Sở Nội vụ.
- Sở Tài chính.
- Sở Ngoại vụ.
- Sở Tư pháp.
- Sở Xây dựng.
- Sở Công Thương.
- Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Thông tin và Truyền thông.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng.
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng.
Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.
- Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.
6) Đại diện lãnh đạo trường cao đẳng, trường đại học, viện nghiên cứu sau đây làm thành viên:
- Đại học Đà Nẵng.
- Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
- Đại học Duy Tân.
- Đại học Kiến Trúc.
- Đại học Đông Á.
- Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng.
- Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng.
- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.
- Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch.
- Trường Cao đẳng Thương Mại.
- Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn.
- Trường Cao đẳng Lương thực - thực phẩm.
- Viện Nghiên cứu đào tạo Việt - Anh trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
7) Đại diện lãnh đạo các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp sau đây làm thành viên:
- Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng (DNES).
- Vườn ươm Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng).
- Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn.
- FABLAB Đà Nẵng (Danang Fabrication Laboratory).
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Bách khoa (Đại học Bách khoa Đà Nẵng).
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Kinh tế (Đại học Kinh tế Đà Nẵng).
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng.
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Duy Tân (Đại học Duy Tân).
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Cao đẳng Lương thực - thực phẩm.
- Câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Cao đằng Thương mại.
8) Đại diện lãnh đạo các đơn vị, cơ quan báo chí sau đây làm thành viên:
- Báo Đà Nẵng.
- Đại diện lãnh đạo Báo Công an thành phố Đà Nẵng.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.
- Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.
- Đại diện lãnh đạo Báo Diễn đàn doanh nghiệp.
9) Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp sau đây làm thành viên:
- Tập đoàn VinaCapital.
- Công ty cổ phần Bình Vinh.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại BQ.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Hà Giang Phước Tường.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Doanh tổng hợp Ân Điển.
- Công ty cổ phần Dược Danapha.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia Việt Nam (VBL).
- Công ty cổ phần Đầu tư L.I.F.E (Sky-Line).
- Tập đoàn Viễn thông quân đội chi nhánh Đà Nẵng (Viettel).
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VNPT).
- Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
- Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải.
- Công ty cổ phần Tập đoàn Empire.
- Công ty cổ phần Đầu tư Flying Fish (FFI).

 

24/03/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn