1. Fablab Đà Nẵng
2. Techtalk Đà Nẵng
3. Viện Chuyển đổi quốc tế và doanh nghiệp khoa học (Zifet)
4. Trường Đại học Koblenz-Landau (Đức)
5. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)
6. Microsoft Việt Nam
7. Expara
8. SECO EP (Thụy sĩ)
9. Trường Đại học Arizona (Mỹ)
10. Google Developer Group
11. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC)

24/05/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn