1. Tập đoàn Mặt trời (SunGroup);
2. Tập đoàn VinaCapital;
3. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng;
4. Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung;
5. Công ty Cổ phần Bình Vinh;
6. Công ty TNHH SX&TM BQ;
7. Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Giang Phước Tường;
8. Công ty cổ phần Dinco;
9. Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển;
10. Công ty TNHH SX&TM Phúc Hưng Việt;
11. Công ty CP Dược Danapha;
12. Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL);
13. Công ty Cổ phần đầu tư L.I.F.E (Sky-Line).
 

24/05/2016
 

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn