1. Đại học Đà Nẵng.
2. Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Kỹ thuật trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
3. Đại học Duy Tân.
4. Đại học Kiến Trúc.
5. Đại học Đông Á.
6. Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng.
7. Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng.
8. Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin.
9. Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch.
10. Trường Cao đẳng Thương Mại.
11. Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn.
12. Trường Cao đẳng Lương thực - thực phẩm.
13. Viện Nghiên cứu đào tạo Việt - Anh trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

14. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long

24/05/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn