1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Sở Nội vụ;
3. Sở Tài chính;
4. Sở Ngoại vụ;
5. Sở Tư pháp;
6. Sở Xây dựng;
7. Sở Công Thương;
8. Sở Giáo dục và Đào tạo;
9. Sở Khoa học và Công nghệ;
10. Sở Tài nguyên và Môi Trường;
11. Sở Thông tin và Truyền thông;
12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
13. Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
14. Thành đoàn Đà Nẵng;
15. Cục thuế thành phố;
16. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – CN Đà Nẵng;
17. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư);
18. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.
 
24/05/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn