A. CHƯƠNG TRÌNH “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016”
– Tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề khởi sự doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, qua đó, xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm tăng cường khả năng hiện thực hoá dự án.
– Đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như tập huấn, đào tạo kĩ năng; hỗ trợ tài chính, mặt bằng sản xuất – kinh doanh, nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, thương mại,…
– Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư.
– Thúc đẩy hội nhập quốc tế của doanh nghiệp, có các sản phẩm, thương hiệu ra khu vực và thế giới để đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội.
B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Công tác thông tin, truyền thông
1. Phổ biến Chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố đến với các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DRT); Báo Đà Nẵng; Báo CATP Đà Nẵng; Cổng thông tin điện tử thành phố; Thành Đoàn Đà Nẵng; UBND các quận, huyện, phường, xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
2. Xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DRT); Báo Đà Nẵng; Báo CATP Đà Nẵng; Cổng thông tin điện tử thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan; các Hội, Hiệphội doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
3. Xây dựng trang thông tin “Đà Nẵng – Thành phố khởi nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử thành phố (có liên kết với chuyên mục khởi nghiệp trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng).
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Cổng thông tin điện tử thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Đà Nẵng; Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.
– Thời gian hoàn thành: tháng 02 năm 2016.
4. Tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố để nắm bắt nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp.
– Cơ quan chỉ đạo thực hiện: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng.
– Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
II. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
1. Cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sớm gia nhập thị trường với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất.
– Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, địa phương có liên quan.
– Thời gian thực hiện: thường xuyên.
2. Nghiên cứu, khảo sát thị trường khởi nghiệp, các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên thế giới và khả năng áp dụng tại Đà Nẵng nhằm xác định hiện trạng, nhu cầu, xu hướng khởi nghiệp để đề xuất chính sách hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp có hiệu quả.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng.
– Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2016.
3. Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; Tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế…
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
4. Tổ chức kết nối, thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong và ngoài nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
5. Triển khai Đề án “Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, các Sở, ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
III. Hỗ trợ và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khởi nghiệp
1. Tham mưu UBND thành phố bố trí tòa nhà văn phòng cho thuê hoặc địa điểm xây dựng vườn ươm doanh nghiệp nhằm hỗ trợ mặt bằng, văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành liên quan.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
2. Nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ theo hướng dành một quỹ đất để ưu tiên cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu (lưu ý về các chính sách miễn giảm tiền thuê đất cho các DN khởi nghiệp) hoặc Quy hoạch cụm công nghiệp mới tại huyện Hòa Vang.
– Cơ quan thực hiện: UBND quận Cẩm Lệ (hoặc UBND huyện Hòa Vang)
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan;
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
IV. Hỗ trợ về tài chính, tín dụng
1. Hình thành Quỹ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
2. Nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển.
Khoa học công nghệ thành phố trên cơ sở bổ sung các nhiệm vụ được quy định của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Trung ương (Quỹ VSF) để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
3. Tổ chức vận động, tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nước ngoài, từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước.
– Cơ quan thực hiện: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan, các trường đại học.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
V. Hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ
1. Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, khai thuế, quản lý dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, pháp lý,
– Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp); Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố); các Hội Doanh nghiệp quận, huyện; đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Thuế, các Sở, ngành liên quan, UBND TP.
– Thời gian thực hiện: định kỳ hằng quý, bắt đầu từ Quý I năm 2016.
2. Hỗ trợ đào tạo về chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình và công cụ.
– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thành phố.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
3. Hỗ trợ tiếp cận giải pháp, ứng dụng và thị trường Công nghệ thông tin và Truyền thông; chia sẻ hạ tầng, ứng dụng CNTT&TT của thành phố cho các doanh nghiệp sử dụng, dùng chung, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT.
– Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
– Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, các hiệp hội phần mềm, công nghệ thông tin và các cơ quan liên quan;
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
4. Thiết lập vận hành đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (trên nền Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng 3881888) để UBND thành phố nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời xử lý, hỗ trợ.
– Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;
– Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và các cơ quan liên quan;
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
5. Biên soạn tài liệu đào tạo về khởi nghiệp, các giáo trình tập huấn cho giảng viên và thành viên các câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp; Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố lồng ghép nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy.
– Cơ quan thực hiện: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố.
– Cơ quan phối hợp: Các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên
địa bàn thành phố; đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thành phố.
– Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2016.
VI. Xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
1. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan Sở, ngành, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu,… nhằm hỗ trợ cho các hoạt động cố vấn về khởi nghiệp, tìm kiếm và giới thiệu đối tác kinh doanh; định kỳ tổ chức các sự kiện về khởi nghiệp để tạo sự liên kết giữa các nguồn lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tại thành phố; tổ chức hội thảo, triễn lãm về khởi nghiệp tại Đà Nẵng.
– Cơ quan thực hiện: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, địa phương có liên quan.
– Thời gian thực hiện: từ Quý I năm 2016.
2. Hình thành cơ chế, mạng lưới liên kết giữa các Quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư mạo hiểm với đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ cở đào tạo và các dự án khởi nghiệp tại thành
– Cơ quan thực hiện: Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố.
– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và các Sở, ngành có liên quan.
– Thời gian thực hiện: từ Quý I năm 2016.
3. Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
– Cơ quan thực hiện: Các trường Đại học, Cao đẳng, các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
– Thời gian thực hiện: từ Quý I năm 2016.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung công việc được phân công tại Chương trình, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực).
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực) kiểm tra, đôn đốc công việc của các cơ quan, đơn vị được phân công trong Chương trình này, đảm bảo các nội dung chương trình được triển khai hiệu quả.
3. Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện Chương trình đạt kết quả.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mới, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động phản ảnh về cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
07/06/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn