I. Thành viên Hội đồng
1. Ông Võ Duy Khương –  Chủ tịch Hội đồng;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, hiệp hội:
3. Sở Nội vụ;
4. Sở Tài chính;
5. Sở Ngoại vụ;
6. Sở Tư pháp;
7. Sở Xây dựng;
8. Sở Công Thương;
9. Sở Giáo dục và Đào tạo;
10. Sở Khoa học và Công nghệ;
11. Sở Tài nguyên và Môi Trường;
12. Sở Thông tin và Truyền thông;
13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
14. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố;
15. Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
16. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng;
17. Thành đoàn Đà Nẵng;
18. Cục thuế thành phố;
19. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – CN Đà Nẵng;
20. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng;
21. Hội Doanh nhân trẻ thành phố;
22. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
23. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư);
Đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng:
24. Đại học Đà Nẵng;
25. Trường Đại học Duy Tân;
26. Trường Đại học Kiến trúc;
27. Trường Đại học Đông Á;
28. Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng);
29. Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng);
30. Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng);
31. Trường Đại học Sử phạm (Đại học Đà Nẵng);
32. Trường Cao đẳng công nghệ (Đại học Đà Nẵng);
33. Trường Cao đẳng công nghệ thông tin (Đại học Đà Nẵng);
34. Viện Nghiên cứu đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng);
Đại diện lãnh đạo các vườn ươm, câu lạc bộ khởi nghiệp:
35. Vườn ươm doanh nghiệp thành phố (DNES);
36. Vườn ươm Trường Cao đẳng CNTT, Đại học Đà Nẵng;
37. CLB khởi nghiệp Bách khoa – Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
38. CLB khởi nghiệp Kinh tế – Đại học Kinh tế Đà Nẵng;
39. CLB Khởi nghiệp Duy Tân – Đại học Duy Tân;
40. CLB Kiến tạo khởi nghiệp (9START LAB);
41. Fablab Đà Nẵng;
Đại diện lãnh đạo các cơ quan truyền thông:
42. Báo Đà Nẵng;
43. Báo Công an thành phố Đà Nẵng;
44. Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng;
45. Cổng Thông tin điện tử thành phố;
46. Báo Diễn đàn doanh nghiệp.
Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:
47. Tập đoàn Mặt trời (SunGroup);
48. Tập đoàn VinaCapital;
49. Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng;
50. Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung;
51. Công ty Cổ phần Bình Vinh;
52. Công ty TNHH SX&TM BQ;
53. Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Hà Giang Phước Tường;
54. Công ty cổ phần Dinco;
55. Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Ân Điển;
56. Công ty TNHH SX&TM Phúc Hưng Việt;
57. Công ty CP Dược Danapha;
58. Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL);
59. Công ty Cổ phần đầu tư L.I.F.E (Sky-Line).
 
II. Ban Thường trực Hội đồng
Ban hành danh sách Thường trực Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông (bà):
Các Ủy viên Hội đồng gồm:
1. Ông Võ Duy Khương – Chủ tịch Hội đồng;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
3. Ông Lý Đình Quân – Phó Giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng: Ủy viên thường trực;
4. Ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
5. Ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố;
6. Ông Nguyễn Thương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
7. Ông Phạm Cư – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
8. Ông Nguyễn Quang Thanh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
9. Ông Nguyễn Phú Thái – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng;
10. Ông Dương Mộng Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo Việt – Anh
11. Ông Phan Hải – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố;
12. Ông Nguyễn Hữu Phú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân;
13. Ông Lê Minh Phúc – Giám đốc Vinacapital Đà Nẵng;
14. Ông Lê Trường Kỹ – Giám đốc Công ty Cổ phần DINCO;
15. Ông Phạm Thanh Trà – Chánh Văn phòng Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.
24/05/2016
 
URL  
Lưu vào thể loại  

 

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn

 

 

Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng
31 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: http://khoinghiep.danang.vn
©2016 Bản quyền thuộc Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Điện thoại: +84 0236 3550003
Email: khoinghiep@danang.gov.vn